ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเด็นเรื่อง เกษตรสร้างมูลค่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

เนื้อความ :

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-561-2445 ต่อ 403, 404 ตามวันและเวลาราชการ (ปิดพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suda.nrct@gmail.com

ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 630 ครั้ง