ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย (รอบที่ 1)

ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ.64
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทส ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,609 ครั้ง