ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยแบบ Selected Topic ภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564

เนื้อความ :
ข่าว : ข่าวประกาศ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ต.ค.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ต.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 205 ครั้ง